Zamestnávatelia

 • Vďaka rozsiahlej databáze pre Vás zaistíme vhodných zamestnancov podľa Vašich požiadaviek a aktuálnych potrieb.

  Hlavné výhody pre zamestnávateľa:

  • jednoduchá komunikácia
  • štandardizovaný a jednoduchý zmluvný vzťah
  • široké portfólio vhodných zamestnancov

  Základnou myšlienkou dočasného pridelenia zamestnancov je predovšetkým využívanie flexibilnej pracovnej sily podľa Vašej aktuálnej potreby. Pokiaľ potrebujete zamestnať určitý počet pracovníkov na obmedzené časové obdobie, resp. potrebujete flexibilne reagovať na objem výroby a na požiadavky Vašich obchodných partnerov a zákazníkov, je pre Vás táto služba praktickým východiskom ako uspokojiť nároky trhu, výroby a produktivity práce.

  Pri dočasnom prideľovaní pracovníkom ide o komplexné služby, vďaka ktorým sa odbremeníte od inzercie voľného pracovného miesta, od pohovorov, náboru, ale aj od prepustenia zamestnancov a zároveň viete garantovať svojím obchodným partnerom splnenie svojich záväzkov.

  Naša spoločnosť s vybraným uchádzačom spíše a uzavrie pracovnú zmluvu, pridelí ho na prácu ku konkrétnemu klientovi (zamestnávateľovi) a z pozície zamestnávateľa mu vypláca za prácu dohodnutú odmenu. O našich zamestnancov sa v priebehu ich výkonu práce u Vás staráme, komunikujeme s nimi a pomáhame im pri riešení prípadných problémov.

  Pracovníka máte k dispozícii práve vtedy, keď ho potrebujete, a tým viete ušetriť nemalé finančné prostriedky.

  Sprostredkovanie pracovnej sily

  Na prvom mieste je zistenie Vašich potrieb a požiadaviek. Na ich základe vyhotovíme presný a podrobný profil obsahu náplne práce pre určenú pracovnú pozíciu a na jeho základe sa bude špecifikovať výberový profil.

  V záujme čo najúspešnejšieho a najpresnejšieho výberu vhodného pracovníka na základe požiadaviek našich klientov používame aj iné spôsoby výberu, ktoré podporujú rozhodnutie na výber, napr. osobnostné testy, testy spôsobilosti či psychologické testy.

  Prostredníctvom svojich inzerátov máme dosah na veľké množstvo uchádzačov o zamestnanie, naše databázy sa neustále rozširujú aj o osobné či on-line registrácie. Na základe týchto skutočností môžete rátať s rýchlym výberom pracovníkov na požadované pracovné miesto. Za naše služby si účtujeme v prípade úspechu.

 • Lízing pracovnej sily

  Výhodami lízingu pracovnej sily sú predovšetkým flexibilita, komplexnosť, služby ušité presne na firemný profil klienta, šetrenie času a tým aj peňažných zdrojov.

  V prípade pracovného lízingu je pre každého nášho partnera k dispozícii trojčlenný HR tím:

  • HR koordinátor,
  • HR asistent,
  • pracovnoprávny referent.

  V prípade využitia lízingu pracovnej sily prostredníctvom našej spoločnosti poskytujeme isté zľavy pri využívaní aj iných našich služieb. Môžete využívať aj naše komplexné odborné poradenstvo v každej pracovnoprávnej a zamestnaneckej oblasti.

  Prostredníctvom lízingu pracovnej sily Vás odbremeníme od rizika a poskytneme Vám nasledujúce výhody:

  • náklady súvisiace s náborom a výberom pracovníkov prevezmeme za Vás,
  • v plnom rozsahu vykonávame všetky administratívne úlohy a povinnosti súvisiace s pracovným pomerom,
  • vykonávame administráciu zamestnancov, ktorá zahŕňa uzatvorenie pracovnej zmluvy až po ukončenie pracovného pomeru,
  • náš koordinátor rieši prípadne problémy a otázky pracovníkov, ktoré súvisia s pracovnoprávnymi vzťahmi a samotným zamestnaním,
  • našim klientom poskytujeme personálno-právne poradenstvo, kontrolu ochrany práce, čím sa naši klienti môžu vyhnúť pokutám zo strany kontrolných orgánov,
  • o našich službách a mzdových nákladoch všetkých zamestnancov vystavujeme nákladovú faktúru s DPH.

  Buďte moderní aj v plánovaní potenciálu pracovných síl. Zaistíme Vám tých najvhodnejších pracovníkov pre rôzne pozície v oblasti:

  • elektrotechnického priemyslu,
  • elektronického priemyslu,
  • výroby nábytku,
  • potravinárstva,
  • automobilového priemyslu a výroby automobilových komponentov,
  • zvárania,
  • obrábania kovov,
  • lakovania,
  • auto – klampiarstva,
  • v ďalších oblastiach podľa dohody a Vašich požiadaviek.