O nás

 • GYIQ s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti zabezpečovania služieb pre klientov najmä z oblasti pomocných robotníckych prác. Svojim klientom poskytuje komplexné služby, ktorých cieľom je maximálna spokojnosť na strane zákazníka.

  GYIQ s.r.o. je slovenská spoločnosť s dobrou znalosťou domáceho trhu, vďaka čomu pružne reagujeme na požiadavky svojich partnerov a individuálnym prístupom svojich konzultantov k jednotlivým klientom sa snažíme odlíšiť od konkurencie.

  Využitie služieb spoločnosti umožní našim klientom venovať sa v plnej miere predmetu svojho podnikania a tým získať výhodu oproti konkurencii.

  Poslaním spoločnosti GYIQ s.r.o. je zblíženie ponuky práce a dopytu po práci prevažne na slovenskom trhu. Splniť požiadavky oboch strán s maximálnou spokojnosťou je našou prioritou.

  Orientujeme sa na oblasť personálneho poradenstva pri vyhľadávaní a výbere pracovníkov pre našich klientov. Prečo si vybrať práve nás?

  • poskytujeme špecializované služby na vysokej úrovni,
  • našim prvoradým cieľom je úplná spokojnosť klienta,
  • na trhu sa odlišujeme predovšetkým našou nadštandardnou starostlivosťou o klientov a zamestnancov,
  • našimi prednosťami sú spoľahlivosť, profesionalita a flexibilita,
  • zamestnancom sa snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky,
  • striktne dodržiavame zákony a iné právne predpisy, ktoré sa týkajú pracovnoprávnej oblasti, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a tiež ochrany životného prostredia.

  Neustále meniace sa hospodárske a podnikateľské prostredie s poukázaním na trhovú súťaž si často vyžadujú rýchle, ba až okamžité rozhodnutia a činy každého podniku. Práve preto je tu naša spoločnosť, ktorá Vám uľahčí proces výberu zamestnancov a to Vám zvýši záruku Vášho úspechu.

 • V oblasti miezd, zamestnaneckých zdrojov, administrácie, lízingu pracovníkov, sprostredkovania a výberu zamestnancov je tu práve naša spoločnosť, ktorá vám pomôže odborne a s právnym bezpečím zabezpečiť full servis.

  Naše vysokoodborné znalosti a samozrejme aj znalosti našich spolupracovníkov, zabezpečujú konkurencieschopné riešenia, ktoré sú v maximálnej miere v súlade so zákonmi. V pracovnoprávnom a personálom poradenstve, pri riešení mzdových záležitostiach, pri vytváraní systémov napr. pri zabezpečovaní stravy, benefitov či motivačných systémov pre pracovníkov, postupujeme podľa Vašich požiadaviek, v súlade s právnymi predpismi a maximálne profesionálne.

  Naši odborníci pracujú už niekoľko rokov v oblasti personálnych služieb, preto majú potrebné praktické skúsenosti. Neustále sa však aj napriek tejto skutočnosti snažíme rozvíjať ich aktuálne vedomosti a odborné zručnosti. Školíme a testujeme ich v rámci odborných tréningov či prostredníctvom rôznych školení a konferencií.

  Samozrejme, okrem vyššie uvedených činností Vám vieme prostredníctvom našich partnerov a spolupracovníkov zabezpečiť odbornú spoluprácu pri zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, lekára z odboru zamestnaneckého zdravotníctva, psychológa, právnika či mediátora.

  Naše služby pri nábore, výbere a sprostredkovaní zamestnancov sú platené podľa úspešnosti a samozrejme neočakávame výhradné poverenia, nakoľko si veľmi dobre uvedomujeme situáciu na trhu.