Náš team

JOZEF GYURCSY
Konateľ
ING. KLAUDIA HROTKOVÁ PAPPOVÁ
Personálny manažér
Tel.: 0917 382 052
VERONIKA ÉNEKESOVÁ
Personálna asistentka
Tel.: 0907 047 711
MICHAELA ŠAJBENOVÁ
Administratívna pracovníčka
Tel.: 0940 851 401
MONIKA KŐRÖSOVÁ
Koordinátorka /Galanta, Nitra/
Tel.: 0907 047 755
ANNAMÁRIA SZILVÁSIOVÁ
Hlavná koordinátorka /Trnava/
Tel.: 0940 535 195
HELENA BALÁZSOVÁ
Koordinátorka /Trnava/
Tel.: 0940 747 673