Organizáciu robí konkurencieschopnou predovšetkým účinná pracovná sila.
Potrebujete ľudské zdroje?  My Vám ich zabezpečíme presne podľa Vašich požiadaviek.

Prečo práve naša spoločnosť?

    • Ponúkame plný rozsah služieb v oblasti vyhľadávania, výberu zamestnancov a ľudských zdrojov od vstupných pohovorov, cez testovanie, až po zabezpečenie mzdového účtovníctva, personálnej a administratívnej agendy.

    • Naše služby poskytujeme vo všetkých regiónoch Slovenska. Regionálne pôsobenie našej spoločnosti Vám dáva výhodu nájsť dobrých ľudí priamo v regióne, kde plánujete rozvíjať svoje ďalšie aktivity.

    • Naša práca si vyžaduje, aby sme spoznali kandidátov, zistili ich silné stránky a poradili im tu správnu pozíciu. Pre našich klientov to znamená proces, ktorý pre ich spoločnosti privedie tých najvhodnejších ľudí.

    • Naša úloha je zefektívniť potenciál voľného trhu práce, zabezpečiť vhodného zamestnanca na presne určenú pracovnú pozíciu v potrebnom čase a v neposlednom rade optimalizovať náklady užívateľského zamestnávateľa.

Naše motto:

Maximálna flexibilita a profesionalita, individuálny prístup, zabezpečenie krátkodobých aj dlhodobých pracovných síl v čo najkratších dodacích lehotách.

Licencia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

GYIQ s.r.o., agentúra dočasného zamestnávania sa stala držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky č. 2014/96204/29449/OPČSSZ zo dňa 10.10.2014 podľa zákona NR SR číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.